Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop: je komt er makkelijk aan en niet zomaar af!

Japanse Duizendknoop is een invasieve exoot die zich razendsnel verspreidt. De plant wordt overal in Nederland gezien langs wegbermen en slootkanten maar ook in plantsoenen en particuliere tuinen. De krachtige wortels tasten infrastructuur en funderingen aan. Japanse duizendknoop overwoekert moeiteloos andere planten en bedreigt de biodiversiteit. Bestrijding van deze plant is moeilijk en vergt een degelijke en langdurige aanpak. Het grote probleem bij de bestrijding is dat kleine stukjes achtergebleven stengel- en worteldelen al snel weer uitlopen tot nieuwe planten. Hiermee wordt de verspreiding in de hand gewerkt.

Aanpak en bestrijding
De wortels en stengels moeten veilig worden afgevoerd en verwerkt. Wanneer Japanse Duizendknoopresten achterblijven wordt het probleem vergroot en verspreidt de plant zich moeiteloos. Wortels blijven lang kiemkrachtig. Composteren of vergisten van wortels en stengels is geen goede methode om de plant te bestrijden.

In 2018 heeft een Werkgroep Japanse Duizendknoop uitgezocht wat voor onze situatie de meest effectieve methode is. Dat blijkt afgraven en vervangen van de grond. Gezien de grote omvang van een dergelijke ingreep is gekeken naar de tweede beste methode. Dit is uitgraven van de wortels en deze met behulp van een zeef scheiden van de grond.

De wortels en stengels worden afgevoerd naar Vagroen. Dit bedrijf is gecertificeerd om Japanse Duizendknoop op verantwoorde wijze te vernietigen. Vagroen is gespecialiseerd in composte- ring door middel van hoge temperaturen en veel omzetting.

Hoe?
De haarden op Piccardthof worden één voor één aangepakt. Hulp van de bewoners is daarbij onontbeerlijk. Per haard gaat het om 4 tot 6 huisjes. Bij de haard komt de zeef te staan en wordt de grond in overleg met de bewoners afgegraven en van de wortels gescheiden.

De gezeefde grond wordt weer teruggestort op de plek waar de Japanse Duizendknoop stond. Dit proces zal jaren gaan duren, op dit moment denken we één haard per seizoen te kunnen opruimen. Er zijn ca. 10 haarden bekend. Onlangs zijn bij de zwemplas schapen gekomen om Natuurmonumenten te helpen bij de aanpak van hetzelfde probleem aldaar.

De Schoonebeeker schapen van herder Nico Buitenkamp bij de Piccardthofplas

Composthoop Noord
Bij de moestuinen Noord ligt een groot veld met Japanse Duizendknoop. Dit vergt een speciale aanpak. Het gebruik van deze composthoop wordt voorlopig opgeschort.

Wat verwachten we van onze leden?

Wel doen:

~ Zorg ervoor dat u deze plant leert herkennen. Voor herkenning zie onderstaande foto’s.

~ Voorkom verspreiding en meld het aan de Tuinadviescommie als u de plant ziet staan.

~ De stengels afknippen bij de grond frustreert de plant. Eventueel kunt u heet water in de holle stengels gieten.

~ Als u de Japanse Duizendknoop af wilt knippen, voer de stengels en alle andere delen dan af naar de vuilverbranding (grijze huisvuil). Voor de leden die met dit probleem te maken hebben zijn speciale blauwe zakken te verkrijgen bij de tuinlui. Deze kunt u in het seizoen voor uw huisje op de laan zetten.

Niet doen:

~ Zelf composteren of bij takken leggen, dit werkt de verspreiding in de hand.

~ Zelf uitspitten, dit stimuleert de groei, en heeft pas zin als de hele haard wordt verwijderd.


Via deze pagina zullen we de leden van Piccardthof op de hoogte houden over de voortgang van de aanpak van de Japanse Duizendknoop.

Contact opnemen over de Japanse Duizendkoop? Dit kan via de Tuinadviescommissie tuincommissie@piccardthof.nl