Huisje (ver)bouwen

Wanneer je een nieuw tuinhuisje, veranda, schuurtje, fietsafdakje of een plantenkas wil bouwen dan is er een bouwvergunning nodig. Ook wanneer je de oppervlakte of de hoogte van de bestaande bebouwing wilt veranderen is er een bouwvergunning nodig.

Bouwvergunning aanvragen
De bouwaanvraag bestaat uit een schets en eventueel een omschrijving zodat het plan duidelijk wordt. De aanvraag kan per mail aangevraagd worden bij de Bouw Advies Commissie: bouwcommissie@piccardthof.nl. Wanneer de aanvraag aan het bouwreglement voldoet, wordt binnen drie weken de vergunning verstrekt.

Wanneer niet aan de regels wordt voldaan dan maakt de Bouw Advies Commissie een afspraak om samen met de aanvrager naar een oplossing te zoeken.

De bouwvergunning blijft één jaar geldig. Wanneer de bouw na één jaar niet gereed is dan moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Download formulier: Bouwvergunning aanvragen (pdf bestand)
Download: Bouwregels (pdf bestand)
Download: Bouwreglement (pdf bestand)

Bouwtips

Regenwater in de sloot – Niet in het riool

Het bestuur van Piccardthof streeft er naar om het aantal regenpijpen dat loost op het riool flink te verminderen. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst werkt het nieuwe perssysteem anders en is bedoeld voor het huishoudelijk afvalwater. De capaciteit is daar op afgestemd.
Ten tweede wordt er tegenwoordig naar gestreefd om zo weinig mogelijk –schoon- regenwater naar de waterzuivering te pompen. Eigenaren van huisjes met de tuin aan het water wordt gevraagd om de regenpijpen op de sloten te laten afwateren en eventuele aansluitingen op het riool te verwijderen.
Liefhebbers van een wadisysteem kunnen regenwater via gegraven geultjes door de tuin leiden, wat weer mogelijkheden biedt om de tuin anders in te richten.

Contact de Bouw Advies Commissie voor meer informatie.

Voor eventuele vragen kunt u uiteraard terecht bij de Bouw Advies Commissie.