Tuincommissie

De Tuincommissie

Op het moment zitten we met vier mensen in de tuincommissie en vergaderen we een keer per drie weken samen met een bestuurslid.

De Tuincommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Wenneke van Laarhoven
 • Monica Streep
 • Thomas Bijl
 • Leo Haak
 • Lex Tervelde (bestuurslid en voorzitter Tuincommisie)

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging staan een aantal regels en afspraken ten aanzien van het onderhoud van je tuin en de border, waar een ieder van jullie voor getekend heeft. Helaas moeten we constateren dat er tamelijk veel tuinen en borders niet goed worden onderhouden. De tuincommissie heeft zich als doel gesteld om de leden daarop aan te spreken en – bij geen verbetering – vervolgstappen te nemen. Daarnaast willen we ook de betreffende regels en afspraken weer onder de aandacht brengen. Aan het begin van het Piccardthofseizoen zullen we een begin maken met de controlerondes.

Daarnaast spelen we een rol bij de overdracht van huisjes en tuinen. We controleren aan de hand van de statuten en het huishoudelijk reglement of de tuin op orde is voordat de overdracht kan plaatsvinden.

Verder organiseren we werkochtenden om de mooie projecten die de Piccardthof op dit moment heeft in stand te kunnen houden. Het succes van het in stand houden van deze mooie projecten is echter volledig afhankelijk van de vrijwilligers die komen helpen. De oproep hierbij dus om een keer te komen helpen bij een werkochtend. De data van de werkochtenden staan op de website, worden regelmatig gemaild en verschijnen op de krijtborden bij beide ingangen.

We hebben nog even een aantal belangrijke afspraken en regels op een rijtje gezet:

 1. Het tuinnummer moet goed zichtbaar zijn
 2. Uw huisje moet vanaf de weg te zien zijn
 3. Een scheidingsheg mag niet hoger zijn dan twee meter
 4. Een scheidingsheg mag nooit aan de voorkant van de tuin staan
 5. Hoogopschietende bomen moeten op een halve (0,5) meter vanaf de erfgrens staan (zie hiervoor ook de Toelichting bomenreglement
 6. Uw tuin moet er enigszins verzorgd uitzien (u houdt toch ook van tuinieren?)
 7. De border aan de voorkant dient onkruidvrij te zijn
 8. Op de oeverwal mag niets aangeplant worden (behalve gras)

Heeft u vragen ten aanzien van deze afspraken of heeft u hulp nodig van de tuinlieden bij zware werkzaamheden om uw tuin op orde te brengen (tegen een vergoeding) dan kunt u gerust contact opnemen met de tuincommissie: tuincommissie@piccardthof.nl

Het nieuwe Werkplan is bij de Tuincommissie in voorbereiding.