Ecologische tuinen

Op Piccardthof hebben we veel projecten uitgevoerd, die ten goede komen aan de flora en fauna op ons complex. Door te spelen met de natuur krijgen bijzondere planten, dieren en insecten weer een kans. Klik hier voor de plattegrond om de projecten te bekijken.
Vlindertuin
Tegenover de Groentetuin Zuid ligt de vlindertuin met het insectenhotel. De uitgekiende selectie van planten en struiken trekt ’s zomers veel vlinders en insecten aan. De vlindertuin is een van onze projecten in het kader van “Natuurlijk Tuinieren”. Deze projecten worden geheel door vrijwilligers opgezet en onderhouden.
Om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk soorten vlinders in onze tuinen komen, is het nodig dat we niet alleen planten in onze tuinen zetten met nectar, maar ook zogenaamde waardplanten. Dit zijn de planten die vlinders nodig hebben voor hun voortplanting; ze zetten er hun eitjes op af. Als de rups uit het ei komt, kan die meteen “aanvallen” op zijn voedsel. Op de website www.vlindernet.nl kun je een uitgebreide waardplantenlijst vinden, daar staan ook veel planten bij die zeker niet misstaan in een siertuin.
Bijenstal

Op Groentetuin Noord staat sinds 1999 een bijenstal die wordt beheerd door onze imker Jetse Dijkstra. Op het bord naast de stal kunt u lezen hoe de bijen te werk gaan. De honing die we hier uit winnen wordt verkocht en is in het seizoen te koop in het clubgebouw.

Twee keer in het jaar (in juni en september) maken we foto’s van de bijenblokjes, en de daarin wel of niet gevulde gaatjes, en sturen ze op. De Universiteit Wageningen werkt mee en beoordeelt hoeveel en van welke soort wilde bij er bij ons voorkomen. Het resultaat van het onderzoek wordt gebruikt om aandacht te geven aan het zo bij-vriendelijk mogelijk inrichten van de groene omgeving. Het resultaat zal gepubliceerd worden.

Wilgenbosje

Het wilgenbosje op de Groentetuin Noord is in het voorjaar van 1997 aangelegd uit stekken van de waterwilg (Salix caprea), maar voor een knotwilg kun je eigenlijk beter de schietwilg ( Salix alba ) gebruiken.

Scheuten van 1 jaar (de wilgentenen) worden gebruikt voor het vlechten van manden en verwerkt in allerlei decoraties. Scheuten van 2 jaar (deklatten) en scheuten van 3 jaar (vlechtlatten) worden gebruikt als klimplantensteun, hekjes, tuinhagen, borderranden, schuttingen, poorten, prieëlen, wigwams etc. Als je de schuttingen laat begroeien met klimop en kamperfoelie gaan ze langer mee. Wil je geen begroeiing dan kun je de schutting van wilgentenen ook insmeren met lijnzaadolie – een natuurproduct dat niet schadelijk is voor het milieu.

Paddenpoel

Onze eerste paddenpoel aan de Jasmijnlaan hebben wij aangelegd om de komst en verspreiding van amfibieën te stimuleren. In een paar jaar tijd heeft zich hier een zeer gevarieerde vegetatie ontwikkeld. Gedreven door het succes van deze paddenpoel hebben we daarna de hand gelegd aan een nieuwe tweede paddenpoel op de Groentetuin Noord.

Het beheer bestaat voornamelijk uit het verwijderen van boomopslag en het terugdringen van al te opdringerige planten. Het maaibeleid hier: jaarlijks in de tweede helft van februari, zodat de vogels kunnen profiteren van de zaden van de planten. De plas wordt eens per 5 jaar uitgebaggerd om verlanding van de plas tegen te gaan.

Hoogstamfruitbomen

Op Groentetuin Noord vind je de hoogstamfruitbomen. Vroeger hadden de boomgaarden in het boerenlandschap een brede functie. Niet alleen het fruit was belangrijk, maar het deed ook dienst als schuilplaats voor kalfjes en lammetjes. Hoogstamfruitbomen verdwijnen rap uit ons landschap. De snoei en de pluk zijn te arbeidsintensief en dus te duur. Jammer, want bij het zien van hoogstamboomgaarden heeft een ieder zo zijn eigen herinneringen. Met het planten van deze fruitbomen willen we niet alleen de hoogstam, maar ook de eigenschappen garanderen van bepaalde rassen die met uitsterven worden bedreigd. Tegenwoordig is er weer belangstelling voor regionale rassen waardoor de diversiteit weer toeneemt. Bij ons op Piccardthof dragen we daar een steentje aan bij.

De bomen staan bij ons op veengrond. In veel gevallen is dat niet ideaal temeer daar de grondwaterstand behoorlijk hoog staat. Gelukkig zijn er bepaalde oude rassen die dat aan kunnen en we hebben de bomen ook op kleine heuveltjes geplant zodat de wortels niet de hele tijd in het water staan.