Lid worden

Je kunt een huisje kopen en daarmee lid worden van onze vereniging als je binnen een straal van 30 kilometer van de stad Groningen woont. Een lijst met te koop staande huisjes en vrije kavels vind je op deze website onder Huisjes te koop. De verkooplijst hangt ook in het kastje aan de infopanelen bij de ingang. Met dit lijstje in de hand ga je het terrein verkennen.

Kennismakingscommissie
Heb je je keus gemaakt, dan zoek je eerst contact met de huidige eigenaar. Kom je tot overeenstemming over een mogelijke verkoop, dan meldt de eigenaar je aan bij de kennismakingscommissie. Daarna krijg je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek op de eerste dinsdagavond van de maand. Doel van dat gesprek is van jou te horen wat je motieven zijn en anderzijds om je voor te lichten over de gang van zaken op ons complex.

Als je als lid wordt aangenomen kan het huisje worden overgeschreven. Dit gebeurt elke vierde dinsdag van de maand. Als verder alles in orde is word je samen met de verkoper uitgenodigd voor de feitelijke overdracht. Je betaalt dan contant een eenmalige bijdrage van € 350,-. Samen met de verkoper regel je de verkoop van het huisje. Van de vereniging ontvang je een informatiemap. Rechtstreeks kopen en verkopen is zinloos omdat je geen huisje en tuin kunt hebben zonder lid van de vereniging te zijn.

Betalen van de nota
In februari ontvang je de jaarnota. Voor de meeste leden komt deze neer op zo’n € 850,- per jaar. Een flink bedrag. Vandaar dat we ook de mogelijkheid bieden om in termijnen te betalen. Op de jaarafrekening staat vermeld hoe je dan handelen moet.

Mochten er zich op het gebied van betaling problemen voordoen dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester van de vereniging of met iemand die daarvoor op dat moment het aanspreekpunt is.

Tweede lid
Heb je het huisje gekocht samen met een vriend(in) of partner dan kan ook deze lid van onze vereniging worden. Dat kost verder niets, maar we moeten het wel even registreren. Voordeel is bijvoorbeeld dat de ander dan ook bestuur- en commissiefuncties kan uitoefenen. Registratie van een tweede lid kan alleen bij overdracht van een huisje.

Statuten en Huishoudelijk reglement
De regels en richtlijnen van onze vereniging zijn neergelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Bij toetreding als lid krijg je van elk een exemplaar.
Na ondertekening van het lidmaatschapscontract ben je verplicht je aan de regels te houden die in deze documenten staan beschreven.

Statuten

Informatie voor aspirant-leden

Belangrijke informatie voor aspirant-leden, bezoekers en belangstellenden

Opstalverzekering
Het bestuur ontving van een aantal leden vragen omtrent onze collectieve verzekering. We hebben gemeend om de informatie die over de verzekering beschikbaar is, vrijblijvend aan alle leden te sturen. De samenvatting ervan is een “Bewaarblad” geworden. Dat blad vindt u in deze bijlage.

En voor het gemak treft u als ook als bijlage dit formulier aan dat bij verzekerde schade kan worden ingediend.

Vrijwilligers
De vereniging draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers: leden die de werkzaamheden op het complex handen en voeten geven. Door het inschakelen van vrijwilligers is de vereniging beter in staat de kosten te beperken en het voor iedereen betaalbaar te houden. Als je je als vrijwilliger wilt aanmelden, neem dan contact op met de coördinator.

Verenigingswerk.
Mailadres: vrijwilligers@piccardthof.nl. We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Je bent van harte welkom!