Regels

Net als in het gewone leven kennen we ook op de Piccardthof regels en richtlijnen. Ze zijn bedoeld om het iedereen naar de zin te maken en om onderlinge problemen te voorkomen. In principe spreek je elkaar als leden aan op afkeurend gedrag, mocht dat aan de orde zijn. Kom je er samen niet uit dan kun je contact opnemen met het bestuur via secretariaat@piccardthof.nl.

Vervoer
Piccardthof is een natuurpark. Om de rust niet te verstoren zijn regels opgesteld. Het is natuurlijk verboden om met je auto het complex op te gaan. Dat geldt ook voor motoren.
Brommers en snorfietsen zijn alleen toegestaan als je daarvoor een bromvergunning hebt. Je kunt een bromvergunning aanvragen bij het secretariaat.

Twee maal per jaar mag je met je auto spulletjes van en naar je tuinhuisje vervoeren: eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Data worden bekend gemaakt in de Nieuwsbrief of via een informatiemail.

Een veel gestelde vraag, zeker bij een verbouwing of overname: hoe vervoer ik mijn spullen?

Er worden geen vervoermiddelen van leveranciers toegestaan op het complex. Uitzondering hierop zijn glasleveranciers. Leveranciers/leden mogen wel een aanhanger over het complex naar het huisje duwen.
Voor vervoer van materiaal naar het huisje kun je een kar gebruiken van de vereniging. Deze staan bij de ingang Stadsparkzijde onder de overkapping naast de kantine van de tuinlieden en aan de zijde van de Schweitzerlaan naast de fietsenstallingen.

Voor grote stukken kun je karren van de tuinlieden gebruiken. Het is ook mogelijk om het door hen te laten regelen. In dat geval betaal je naast het gebruik van de kar, het uurloon van de tuinman. Neem voor meer informatie contact op met de tuinlui via onderhoud@piccardthof.nl.

Huisdieren
Honden en katten mogen op het complex vertoeven, zolang ze maar aangelijnd zijn. Het spreekt voor zich dat je bij het uitlaten van de hond een zakje en een schepje meeneemt om te voorkomen dat er uitwerpselen blijven liggen.
Een gemeentelijke verordening verbiedt het houden van andere dieren. Aan de overs van de Piccardthofplas mogen honden, ook aangelijnd, niet komen. Dit om de vogels niet te verstoren. Het gebied is alleen toegankelijk als je lid bent van de vereniging.
Onderhoud borders en paden
Onderhoud aan borders en paden is iets wat je zelf moet doen. Concreet betekent dit:
– onkruidvrij houden van de heggen grenzend aan de laan, de lage (liguster)heggen worden geknipt door de tuinlieden
– knippen van de grasrand als je gras als border hebt en
– onkruidvrij houden van andere borders die aan je tuin grenzen.
Onderhoud slootkanten
Onze tuinlieden maaien regelmatig de slootkanten. De bewoner houdt zelf circa 1.00 meter van de slootkant schoon, zodat de tuinlieden op een redelijke en veilige wijze de kanten kunnen afmaaien.
Kapvergunningen
Onlangs zijn de volgende afspraken met de gemeente gemaakt t.a.v. het kapbeleid:

    • De kapvergunningen worden alleen door de vereniging aangevraagd. Leden zelf kunnen geen kapvergunning bij de gemeente aanvragen.
    • De behandeling van de aanvraag duurt in totaal 14 weken: daarna wordt wel of geen vergunning verleend.
    • Bij gevaar kan binnen 1 week een kapvergunning worden verleend.
    • De kosten zijn €50,- per boom dikker (= met een grotere diameter) dan 20 cm op 130 cm hoogte. Deze kosten zijn voor rekening van het lid dat de aanvraag indient en moeten ook betaald worden als de kapvergunning afgewezen wordt.
    • Ook voor dode bomen dient een kapvergunning te worden aangevraagd.

Wil je een boom laten kappen? Stuur dan voor 15 oktober 2021 een aanvraag via het webformulier: https://www.piccardthof.nl/aanvraag-kapvergunning/

De tuincommissie inventariseert de aanvragen en zal de aanvragen (als vereniging) indienen, zodat in maart 2022 nog gekapt kan worden. Ook hierbij geldt dat het van belang is dat je tuinnummer goed zichtbaar is!

Tuinhekjes
Een tuinhekje is verplicht.
Huisnummers
Het huisnummer moet goed zichbaar zijn bij de ingang van het huisje. Dit is vooral van belang bij calamiteiten. Wanneer bijvoorbeeld de brandweer of een arts het terrein op komt, moeten ze het adres snel kunnen vinden.