Meedoen

Meedoen betekent meedoen met de werkzaamheden die nu al op Piccardthof  worden verricht en in de toekomst noodzakelijk zijn.

Dat kan zijn, van kleine klusjes tot zitting nemen en meedenken  in een werkgroep zoals de bouwcommissie, tuincommissie, kennismakingscommissie, webredactie, ledenadministratie, ...om er maar een paar te noemen. Maar er is meer.

Wij zijn een grote vereniging met veel leden die hier een plek hebben gevonden om van ons mooie park te genieten, op velerlei manieren. Zo af toe tot, een weekend,  een heel seizoen lang en er geen genoeg van krijgen .

Zo dicht bij de stad en zoveel rust te kunnen vinden, vogels te horen zingen, planten te zien groeien en bloeien groente van eigen bodem. Met andere woorden : we hebben het hier goed, heel goed.

Om de voortgang  van de werkzaamheden te waarborgen is het noodzakelijk dat ieder van ons met zijn of haar belangstelling, kennis en tijd bijdraagt aan die voortgang. Er moet bestuurd, er is een website, er zijn tuinprojecten, er komen nieuwe leden, er is klein onderhoud, de bouwaanvragen moeten behandeld, goede communicatie, organiseren van activiteiten, plannen maken, visie ontwikkelen. Kortom, er komt nogal wat kijken om onze vereniging in beweging te houden en voor iedereen zoveel mogelijk een tevreden maar bovenal een saamhorigheids gevoel te geven en  te behouden.

Wij komen met z’n allen een heel eind.

Ook naar aanleiding van de enquete die afgelopen jaar is gehouden en de uitkomsten binnenkort met de leden besproken worden zal het verenigingswerk als een belangrijke pijler onder Piccardthof gezien worden.

Van groot belang om mee te doen om op onze vereniging trots te zijn .

Geef je op en doe mee!

Dat kan via e-mailadres : vrijwilligers@piccardthof.nl